2021-04-09 Kallelse till årsmötet

Nu drar det ihop sig till årsmötet 2021. Nedan hittar ni dagordning och valberedningens förslag. På grund av att pandemin fortsätter, ser vi att det är bäst att utföra även årets möte digitalt, på samma sätt som för 2020. Mötet öppnas den 23 april då skickas...

2021-03-02 Årsmöte för 2021 är på gång

Årsmötet kommer att vara digitalt på samma sätt som för årsmöte 2019 och vara i april. Ytterligare information om hur mötet/röstningen går till kommer senare på mejl. Därför är det viktigt att era mejladresser .är riktiga. Motioner skall var inlämnade senast den 2...

2021-01-22 Årsmöte 2019 protokoll

Nu har vi avslutat föreningens första digitala årsmöte 2019 och det var roligt att så många medlemmar deltog. Bifogat hittar ni protokoll och röstlängd. Och så önskar vi alla en god fortsättning på det nya året och glöm inte bort att betala medlemsavgiften 100kr....