2021-04-09 Kallelse till årsmötet

Nu drar det ihop sig till årsmötet 2021. Nedan hittar ni dagordning och valberedningens förslag. På grund av att pandemin fortsätter, ser vi att det är bäst att utföra även årets möte digitalt, på samma sätt som för 2020. Mötet öppnas den 23 april då skickas...