2021-03-02 Årsmöte för 2021 är på gång

Årsmötet kommer att vara digitalt på samma sätt som för årsmöte 2019 och vara i april. Ytterligare information om hur mötet/röstningen går till kommer senare på mejl. Därför är det viktigt att era mejladresser .är riktiga. Motioner skall var inlämnade senast den 2...