2020-12-30 Nu är årsmötes handlingarna utskickade.

Årsmötet är nu igång och kommer att avslutas 15 januari 2021. Årsmötet blir i digitalform och det har skickats ut 2 mejl, till samtliga medlemmar, en DAGORDNING och ett ÅRSMÖTE. I mejl 1, ’DAGORDNING’, beskrivs hur man ska gå tillväga och vad som ligger...

2020-12-22 Inbjudan till Årsmöte

Har skickats ut till alla medlemmar. Mötet kommer att genomföras digitalt beroende på Covid19. Om du inte har fått en inbjudan kan det bero på att du inte betalt medlemsavgiften eller att din mejladress saknas eller är felaktig. Hör av dig till styrelsen så hjälper vi...

2020-12-15  Årsmöte 2019 info

Årsmöte för 2019 kommer att genomföras innan 15 januari. Beroende på Covid 19 så har vi inte kunnat genomföra årsmöte för 2019 ÄN!! men nu ska vi försöka och styrelsen håller på att snickra ihop en bra lösning som blir digital vilket i vårt fall blir en lösning mha...