2020-12-30 Nu är årsmötes handlingarna utskickade.

Årsmötet är nu igång och kommer att avslutas 15 januari 2021.

Årsmötet blir i digitalform och det har skickats ut 2 mejl, till samtliga medlemmar, en DAGORDNING och ett ÅRSMÖTE.

I mejl 1, ’DAGORDNING’, beskrivs hur man ska gå tillväga och vad som ligger bakom varje fråga.  Mejl 2 , ÅRSMÖTE, innehåller en länk till ett frågeformulär med ja/nej frågor.

Skärhamns Samhällsförenings årsrapporter för 2019 kan läsas nedan och de finns också bifogade i mejl ’DAGORDNING’.

Verksamhetsberättelse 2019

Revionsberättelse 2019

Årsredovisning 1 av 2 2019

Årsredovisning 2 av 2 2019

Skrivet av Mats Sjöberg

december 30, 2020

Andra inlägg…